Idrætsbørnegården Skratmosen
 

Hvad går arbejdet ud på, og hvilken motivation kan der være for at være medlem af forældrerådet?

Som medlem af forældrerådet er du med til at beslutte principper for institutionens aktiviteter, temaer, samt beslutte om praktiske forhold i samspillet mellem ansatte og forældre. 

Eksempler på forældrerådsindsats: Forældrekaffe, arbejdsindsats for forældre, kostpolitik, godkendelse af årshjul. Forældrerådet deltager desuden i ansættelsesproces af fast personale.

Medlemmer af forældrerådet er forældrerepræsentanter valgt af forældrene samt personalerepræsentant og institutionens daglige leder.

Forældrerådet vælger ved konstituering sin formand og næstformand. Formanden indtræder sammen med personalerepræsentanten i områdebestyrelsen for Dagtilbud Sønderborg Øst. Næstformanden er suppleant for formanden i områdebestyrelsen.

I Idrætsbørnegården Skratmosen bliver Forældrerådet inddraget i forberedelse af møder i områdebestyrelsen, således har alle Forældrerådets medlemmer mulighed for at stille spørgsmål og bidrage aktivt i diskussion af standpunkt forud for beslutninger.

Hvad er motivationen for at deltage i Forældreråd?

Som medlem af forældrerådet opnår man indsigt i og indflydelse på institutionens dagligdag og de principper som udgør vores børns udviklingsmiljø.

Da jeg i sin tid valgte at stille op ved valg til Forældreråd, var jeg nyforældre med ønske om at få indsigt i mit barns udviklingsmiljø og bidrage med mit engagement hvor der var behov.

I valgperioden erfarede jeg at det er både inspirerende og lærerigt, som forældre, at lære om pædagogisk idræt og få forståelse for indsatsen i mit barns udvikling.

Det er motiverende at bringe egne og andre forældres forslag til forældrerådet, samt at deltage i forældrerådets overvejelser, og derefter se ideerne blive til principper og aktiviteter iscenesat for børnene.

Efter min første valgperiode tilbød jeg genvalg, for at bidrage i den forsatte løbende udvikling af Idrætsbørnegården Skratmosen, hvor jeg oplever gode rammer og et godt fundament for børns udvikling.

Idrætsbørnegården Skratmosen har rammer og muligheder. 

Forældreråd og personale sørger for løbende udvikling af rammerne. 

Børnene udvikler sig med selvværd, selvtillid og selvhjulpenhed - så de tør at turde, tør at tale og tør at handle i de situationer de oplever på deres vej.

Thomas Biering Nielsen Næstformand i forældrerådet