Idrætsbørnegården Skratmosen
 

Overordnet har vi fokus på - og tager afsæt i PÆDAGOGISK IDRÆT, som er en bevidst pædagogfaglig og idrætsfaglig anvendelse af elementer fra idræt, leg og bevægelse.

Vi tager udgangspunkt i SMTTE modellen når vi udarbejder de konkrete læreplaner for aktiviteterne.

SMTTE modellen er en didaktisk model, der består af fem kategorier, der er indbyrdes forbundne, og kan ses som et kompas, der kan lede planlægningen af vores pædagogiske forløb.

SMTTE modellen er et dynamisk værktøj, hvor vi med afsæt i vores evalueringer løbende reviderer mål, tiltag og tegn.