Idrætsbørnegården Skratmosen
 

Overordnet tager aktiviteterne udgangspunkt i den konkrete børnegruppe og i de behov hvert enkelt barn har.

I planlægningen tager vi derfor hensyn til alder og funktionsniveau og deler børnene i mindre grupper, så alle børn bliver mødt med de udviklingsmuligheder og krav de har behov for.

Vi tænker idrætspædagogikken ind i de aktiviteter vi planlægger, men selvfølgelig vil andre kreative og traditionsbundne aktiviteter ligeledes være en del af børnehavens hverdag. Sprogstimulering er en naturlig del af den pædagogiske praksis og sprogscreeningerne ved 3 og 5 års alderen giver et indblik i eventuelle fokuspunkter i vores arbejde.

Efterhånden som jeres barn bliver ældre er det meget vigtigt at få/have venner, derfor har vi fokus på udvikling af barnets sociale kompetencer og på skabelse af sociale relationer børnene imellem. Derhjemme er det en god ide at tale om de nye børn i børnehaven. I kan evt. lave private legeaftaler, der er med til at støtte op omkring jeres barns venskaber og udvikling af sociale kompetencer.

Der bliver udarbejdet en overordnet aktivitetsplan som lægges på NemBarn, og som sammen med aktuelle opslag og informationer om dagens aktiviteter, hænges op på tavlen i garderoberne. Årets overordnede aktiviteter og arrangementer fremgår ligeledes af årshjulet.