Idrætsbørnegården Skratmosen
 

I vuggestuen tager vi hensyn til det lille nye barns specielle behov, soverytme, spisetider, madvaner og generelle udvikling. Vi har stor fokus på at give det enkelte barn den omsorg og tryghed, som det har brug for. Vi arbejder på, at jeres barn får en god og positiv udvikling motorisk og sprogligt, samt knytter sociale relationer til deres små venner og til personalet.

I vuggestuen foregår de fleste planlagte aktiviteter om formiddagen. Der bliver udarbejdet en overordnet aktivitetsplan som lægges på NemBarn og som sammen med aktuelle opslag og informationer om dagens aktiviteter, hænges op på vuggestuens tavle i garderoben.

Årets overordnede aktiviteter og arrangementer fremgår ligeledes af årshjulet.