Idrætsbørnegården Skratmosen
 

Årshjul med beskrivelse af læreplanstemaer og aktiviteter

I vores årshjul har vi overordnet fokus på - og tager udgangspunkt i PÆDAGOGISK IDRÆT, som er en bevidst pædagogfaglig og idrætsfaglig anvendelse af elementer fra idræt, leg og bevægelse.

Vi har i årshjulet formuleret læreplanstemaerne som fokusområder og vi har fokus på, hvilken målgruppe vi planlægger til, samt hvilke mål vi formulerer og tegn på udvikling og læring vi gerne vil se.