Idrætsbørnegården Skratmosen
 

Forældrekaffe

I forældrerådet drøfter og evaluerer vi løbende, på hvilken måde forældrekaffearrangementet skal afvikles. Det er forældrerådet der er ansvarlig for planlægningen af arrangementet, med inddragelse af de øvrige forældre.

P.t. afholder vi forældrekaffe to gange årligt, hhv. i maj og september måned. Forældrekaffe afholdes samtidig for alle grupper, og hvis vejret tillader det bruger vi uderummet til at mødes.

Forårets forældrekaffe bruges til "Working -coffee", hvor forældre kommer og hjælper med at luge, reparere og shine vores legeplads op.